Klachtenregeling

Als je klachten hebt over de verloskundige hulp of over de bejegening door de verloskundige, dan is het aan te raden om eerst met de verloskundige zelf daarover te praten. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV. Je kunt je klacht over de verloskundige ook aan deze commissie voorleggen als de verloskundige je eerstelijns (poliklinische) baring in het ziekenhuis heeft begeleid.

De KNOV Klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht;
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen;
  • Behandelt uw klacht onafhankelijk;
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor;
  • Heeft geheimhoudingsplicht;
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding.
  • Het is altijd mogelijk je klacht ook aan een andere instantie voor te leggen, zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Het adres van de Klachtencommissie is:
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
E-mail: evanmackelenbergh@knov.nl

Hier kan ook het volledige klachtenregelement worden opgevraagd

Scroll naar boven